K přírodě zády - split 12" LP with GOMORA

by Life Possession

/
 • Streaming + Download

   

 • Record/Vinyl + Digital Album

  LP, CD-r

  Includes unlimited streaming of K přírodě zády - split 12" LP with GOMORA via the free Bandcamp app, plus high-quality download in MP3, FLAC and more.
  ships out within 2 days

    250 CZK or more 

   

1.
01:41
2.
3.
02:24
4.
5.
02:04
6.
7.
8.

about

Tahle nahrávka vyšla prvně jako CD-r k turné Krve a Potu v roce 2009.
This recording first out like CD-r at tour Krve a Potu in year 2009.


Tour Krve a Potu 2009

Leták tour / Poster tour : 1.bp.blogspot.com/-rNFZRQ_Gd1o/UCGYGx_cjgI/AAAAAAAAAoo/CiRq4mITGZk/s1600/turn%C3%A9+LIPO+2009+%E2%80%93+kopie.jpg

Label :
Aback distro records : www.abackdistrorecords.blogspot.com

Review to 12" LP : agitatezine.blogspot.cz/search/label/LIFE%20POSSESSION%20%2F%20GOMORA%20-%20Split%20LP

Web : www.bandzone.cz/lipo
Contact : peta.aback@gmail.com

credits

released December 31, 2010

tags

license

all rights reserved

about

Life Possession Czech Republic

Bio :
Kapela vznikla v roce 2007 s D.I.Y. myšlenkou.

This d-beat crust punk band was formed in year 2007 with D.I.Y. Idea.

Contact : peta.aback@gmail.com

Aktuální fotka kapely / Actual the photo band : bzmedia.cz/band/li/lipo/9d/cd/7878/4OtCmmROZ3u_wNzldUnQ3L28hS7eD-Z_.jpg
... more

contact / help

Contact Life Possession

Streaming and
Download help

Track Name: Nálet
1) Nálet
Připravte se, nálet se blíží!
Zářezy do vašich hlav, vše se točí v prach!
Připrav se, nebo zemři v křeči!


english :

1) Air-Raid (Nálet)
get ready, the air-raid is nigh
cuts in your heads, all turns to dust
get ready or die in a twitch
Track Name: Blood from the sky
2) Blood from the sky - krev z nebes
Nazýváš to bojem za svobodu
pohled kamkoliv - umírající lidé
zelená moc ovládá svět
seru na ty sračky! seru na tu špínu!

Krev padá z nebes
Vidím slzy v tvých očích


english :

Blood from the sky
You call this fight for the freedom
anywhere sight - dying people
green might control the world
fuck that shit! fuck that dirt!

Blood is falling from the sky
I see tears in your eyes
Track Name: Svatá Lež
3) Svatá lež
Co chceš, jenom lžeš
nazýváš se pánem svatým
tak běž, no tak běž
se svou vírou, s mozkem prázdným

Máš moc, nemáš dost
ovládáš vše pouhou mocí
systém drží krok
bez šancí a bez pomoci


english :

Holy lie (Svatá lež)
what do you want, you just lie
you call yourself the mastermind
go away with you faith, with your hollow brain

you´ve got the power, you ain´t got eough
you rule everything with your power
the system keeps the pace
without chance, without help
Track Name: Přijď na to sám
4) Přijď na to sám
Cítíš se jak borec, když číro máš
Co v hlavě máš, tak se chováš
Prý žiješ punkem, jen bordel děláš
Nic víc nemáš, nic víc nedáš

Podpora scény tak to neznáš
Jen okrást a koupit chlast
Úsílí druhých jen v niveč trhat
Celý život promrhat


english :

Found it out yourself (Přijď na to sám)
feeling like hot shot with a mohican on your head
what´s in your mind is what you act like
allegedly punk, just making shambles
it´s all you can do, it´s all you give

support to the scene means nothing to you
just stealing to buy the booze
just fucking up the others´ efforts
and totally waste your life
Track Name: Brainwashing
5) Brainwashing - Vymývání mozků
Zmatek v tvé hlavě, nevíš, co říkáš
ale myslíš, že jsi ten pravý
stojíš na špatné straně

Chodící mrtvola - kvůli televizi
chodící mrtvola - tv vězení
chodící mrtvola - podprahová smrt

Nevíš ani svoje vlastní jméno
všichni jste na tom stejně
neumíš už ani normálně přemýšlet
za to všechno může brainwashing


english :

Brainwashing - Vymývání mozků
Turmoil in your head
Don't know what you say
you think you are right
it is your bad side

Walking dead - by television
Walking dead - tv prison
Walking dead - death subliminal

Don't know your own name
you are all the same
you can't normally think
this all do brainwashing
Track Name: Nature scream
6) Nature scream - křik přírody
Co to je za křik?
křik pekla
co by to mělo být?
to je náš konec!

Nemyslím si to
můžeme udělat víc
pro naše bytí
pro náš svět

Křik přírody - smrt přírody
Proč ničíte svět?
Zasraný pravidlo - dělat profit


english :

Nature scream
What is this scream?
the scream of hell
What should it be?
it is our end!

I don't mean
we can do more
for our beeing
for our world

Nature scream - nature death
Why dou you destroy world?
Fucking rule - profit do
Track Name: Stoka hříchů
7) Stoka hříchů
Jeden hřích v zapomění
více hříchů v uvědomění
odporná oprátka stahuje ti krkl

Utíkáš před svou myslí
jenom ta odporná stoka teče dál
už jsi ji viděl, už víš co čekat

Stoka hříchů nenechá tě spát
Stoka hříchů dráždí tvoje svědomí
Stoka hříchů stále proudí dál
Stoka hříchů v zapomění


english :

Sewer of sins - Stoka hříchů
one sin in oblivion
more sins conscious
the noose is straping your throat

running from your mind
the rancid sewer still flows
you have seen it, you know what you´re up to

sewer of sins won´t let you asleep
sewer of sins disturbing your conscience
sewer of sins goes on and on
sewer of sins in oblivion
Track Name: Lhát pravdě do očí
8) Lhát pravdě do očí
Pravda se zmátla
sama zmátla sebe
už není, už ztrácí
se sama v pochybát

A kde jsi ty
se svými plky
a kde jsi ty
se svou nárůči

Náruč je plná
plná hněvu kolem
je plná lží
a pravdy v pochybách

Lžem pravdě do očí a ještě se jí smějem
lžem pravdě do očí a ona zase nám


english :

Lie in a truth´s teeth - Lhát pravdě do očí
The truth confused, confused itself
it´s not here, it fades away in doubts

where are you with you rubbish
where are you with your arms

armful of wrath, armful of lies
and the truth lost in doubts

we lie in the truth´s teeth and we laugh at it
we lie in the truth´s teeth and it lies to us